Środki wyrazu artystycznego 

Linia - jest środkiem, który był wykorzystywany już przez ludzi zamieszkujących jaskinie, swoje rysunki wykonywali oni kawałkami węgla drzewnego a za podkład służyła im kamienna ściana. Dzisiaj dysponujemy ogromną ilością narzędzi oraz materiałów, które służą za podkład dla naszego rysunku. Pomimo prostej i mało skomplikowanej budowy, wiele rysunków jest w stanie przedstawić wszystkie znane zasady, dotyczące przestrzeni, faktury czy światłocienia. Początkujący artyści a w szczególności dzieci, zawsze sięgają po ten prosty środek wyrazu artystycznego, jakim jest np. ołówek czy kredka. Jak wiadomo kreska jest znakiem umownym, bowiem to co widzimy, tylko ją przypomina, zaś w samej naturze kreska nigdy nie istnieje. 

Plama - jest przeciwieństwem kreski i przedstawia świat tak, jak faktycznie on wygląda. Jest nakładana nieregularnie, a stworzona praca składa się z wielu plam o różnej tonacji barwnej. Może składać się z kolorów, które są widziane przez artystę w pewnej wyjątkowej tonacji i o różnym nasyceniu barwnym. Liczba kolorów używanych w czasie malowania jest uzależniona od wrażliwości artystycznej. Podstawą wszystkich barw są trzy barwy podstawowe: czerwona, żółta, niebieska. Z tych trzech wymienionych kolorów możemy zbudować barwy pochodne, przy odpowiednim ich połączeniu w pary: czerwona + żółta = pomarańczowa, żółta + niebieska = zielona, czerwona + niebieska = fioletowa. Przy łączeniu barw podstawowych w pary, decydującym faktem dla kolorów barwy pochodnej jest stosunek procentowy użytej barwy podstawowej. Więc jeśli dodamy więcej lub mniej składnika barwy podstawowej to uzyskamy poszukiwany odcień. Każdy zapyta no dobrze, ale gdzie jest kolor biały i czarny? Otóż kolory biały i czarny nie występują w przyrodzie, jednak muszą być produkowane dla potrzeb warsztatowych. Używanie koloru białego jest uzależnione od techniki np. w akwareli kolor biały stanowi sam papier, którego wprawny artysta użyje do kontrastowania fragmentów obrazu. W problematyce koloru pozostaje jeszcze kwestia barw dopełniających, czystych i złamanych. Wiemy już o barwach podstawowych i pochodnych, których używanie daje radosny, jasny i pogodny charakter. Jednak kiedy będziemy chcieli oddać nastrój smutku i powagi, nie możemy użyć takiej tonacji jak uprzednio. Dla osiągnięcia takiego celu musimy użyć kolorów złamanych. Aby to osiągnąć, musimy zastosować się do następującego zestawienia: czerwona + zielona, niebieska + pomarańczowa, fioletowa + żółta. I tak jak wspominałem już wcześniej, o charakterze odcienia decydować będzie ilość procentowa dodanego jednego z kolorów. Tylko że w tym przypadku, ilość koloru dopełniającego np. niebieskiego do pomarańczowego, nie może być zbyt duża.  

Bryła - trzecim środkiem wyrazu plastycznego jakiego możemy użyć w twórczości artystycznej jest bryła. Zawiera ona w swojej budowie trzy płaszczyzny: szerokość, wysokość i głębię. Pomimo, że nie ma tu potrzeby stosowania wielu zabiegów dla uzyskania przestrzeni, (jak ma to miejsce w rysunku czy malarstwie) twórczość ta wymaga niezwykłego wyczucia i wyobraźni. W twórczości z użyciem bryły nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek poprawki, chyba że jest to rodzaj materiału, który możemy formować i łączyć jak w przypadku gliny czy modeliny. Rzeźbiarz, który ma do dyspozycji jedną kamienną bryłę, musi bardzo rozmyślnie odłupywać jej części, aby nie doprowadzić do zniekształcenia zamierzonego projektu. Wiele jest prac stworzonych przy użyciu bryły, które składają się z różnych elementów, jednak fakt, że stanowią one całość wymaga równie rozmyślnego działania.

[Powrót]